អ្នកផ្គត់ផ្គង់រថយន្តម៉ាកនីសាន់របស់ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតារថយន្តជប៉ុន

ការពិពណ៌នាសង្ខេប:

នីសាន់តូយ៉ូតាវ៉ាល់ត្រា

ការផ្សាភ្ជាប់ដើមនៃសន្ទះបិទបើកគឺជាឧបករណ៍ដែលផ្តល់នូវអត្រារង្វាស់ប្រេងដែលបានកំណត់ទៅចំណុចប្រទាក់ដើមនៃសន្ទះបិទបើករបស់ម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុងដើម្បីរំអិលមគ្គុទ្ទេសក៍សន្ទះបិទបើកនិងកាត់បន្ថយបេសកកម្មរបស់ម៉ាស៊ីន។ ការផ្សាភ្ជាប់ដើមសន្ទះអាចប្រើបានសម្រាប់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតនិងប្រេងសាំងដោយមាននិងមិនជំរុញ។

GOS ផ្តល់ជូននូវការរចនាស្តង់ដានៃការផ្សាភ្ជាប់ដើមសន្ទះបិទបើក:


ពត៌មានអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

ការ​ពិពណ៌នា​ពី​ផលិតផល

ការផ្សាភ្ជាប់ដើមនៃសន្ទះបិទបើកគឺជាឧបករណ៍ដែលផ្តល់នូវអត្រារង្វាស់ប្រេងដែលបានកំណត់ទៅចំណុចប្រទាក់ដើមនៃសន្ទះបិទបើករបស់ម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុងដើម្បីរំអិលមគ្គុទ្ទេសក៍សន្ទះបិទបើកនិងកាត់បន្ថយបេសកកម្មរបស់ម៉ាស៊ីន។ ការផ្សាភ្ជាប់ដើមសន្ទះអាចប្រើបានសម្រាប់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតនិងប្រេងសាំងដោយមាននិងមិនជំរុញ។

GOS ផ្តល់ជូននូវការរចនាស្តង់ដានៃការផ្សាភ្ជាប់ដើមសន្ទះបិទបើក:

ត្រាដែលមិនរួមបញ្ចូលគ្នា: បំពេញមុខងារនៃការវាស់ប្រេង

ត្រារួមបញ្ចូលគ្នា: បន្ថែមលើកៅអីនិទាឃរដូវដើម្បីការពារការពាក់នៅលើក្បាលស៊ីឡាំង

បញ្ជីឈ្មោះរថយន្តរបស់ប្រទេសជប៉ុន
នីសាន់ តូយ៉ូតា OEM MITSUBISHI SUZUKI ISUZU
13207-2100213207-2100013207-81W0013207-40F00 90913-0206690913-0207190913-0208990913-02088 MD000508MD070695MD197467 ០៩២៨៩-០៧០០៥ ៥-១២៥៦៩-០០១០
13207-53Y1013207-5H60A 90913-0205390913-0205790913-0203890913-0206590913-0202390913-0209490913-02023 MD179175 ០៩២៨៩-៥០០០០៣ ៨៩៤៤៧០-៩៤៦០៨-៩៧១៤៦៧៣៣-០៨-៩៤៣២៤១៥៨-០
១៣២០៧-H៧២០១៣២០៧-H៧២០០១៣៧៧ -V១៧០០១៣៧៧-H២៣០១១៣២០៧-០B០០១ 90913-0208990913-0206290913-0211990913-0209590913-02088 MD307342 ០៩២៨៩-០៥០១២០៩២៨៩-០៥០១៣ ៩-១២៥៦៩-០៥៥-០
១៣២០៧-៧៦២០០១៣៧៧៧៦២០១៣២០៧-៧៦២០៣ ៩០៩១៣-០២០៩២ MD307341 ០៩២៨៩-០៦០១២ ៨-៩៤៣៩៦-៦០៩-២៨-៩៤៣៦៩-៦០៩-១
13207-53F0013207-D010013207-D010113207-D011113207-2B50013207-6O000 ៩០៩១៣-០២០៥១ ME203255MD115472MD306078MD016490MD306079MD307343 09289-07007K ៥-១២៥៦៩-០០៤-០៨-៩៧១២០-៣០៧-០
13207-53Y1013207-D420013207-71J0513207-4F10013207-00Q0A13207-84A00 ៩០៩១៣-០២០៧២ MD307343 ៥-១២៥៦៩-០០១-១
១៣២០៧- វី ១៧០០ ME024108
១៣២០៧-០១M០០១៣២០៧-០១M០១១៣២០៧-០១M១០ ៩០៩១៣-០២១០០
13207-ED00013207-CJ40A13207-53Y00 ៩០៩១៣-០២០៦៧
១៣២០៧- ឌី ១១១១១ ៩០៩១៣-០២០២៤
១៣២០៧-៧៦២០០ ៩០០៨០-៣១០៨៥
១៣២០៧-៥៣Y០០ ៩០៩១៣-០២២០០៩០០-៣១០៤៣
១៣២០៧- ឃ ៤២០០ ៩០៩១៣-០២០៣៣
13207-81W00 ៩០៩១៣-០២១១១
១៣២០៧- ហ្ស ៥៥០១ ៩០០៨០-៣១០៦៤
១៣២០៧-៤F១០៥ ៩០០៨០-៣១០៦៥
១៣២០៧- ស៊ីជេ ៧០៧ ៩០៩១៣-០៦០៩៦
១៣២០៧- ឌី ១១១១១ ៩០៩១៣-០២០៦៤៩០៩១៣-០២០៦០
៩០៩១៣-០២០៥១
៩០០៤៨-១២០១១
៩០៩១៣-០២០៩៧០៩១៣-០២១០៥

ចុច៖ 【ព្រីន】បុរេៈអេមម៉ាញ៉េទិចអាន់ធ័រជាប់នឹងផ្សាភ្ជាប់អ្នកផលិតនៅប្រទេសចិនបន្ទាប់៖ សន្ទះបិទបើកម៉ាស៊ីនផ្សាភ្ជាប់ត្រាក់ទ័រប្រេងប្រេងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រទេសចិន


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង